Lækagesporing af professionelle lækageoperatører

Afspil video

Leif Koch A/S er førende i Danmark inden for reduktion af vandtab i forsyningsnettet. Vi er specialister i lokalisering af lækager på jordlagte drikkevandsledninger.

Gennem effektive indsatser og hurtige lokaliseringer af brud på drikkevandsledninger, reducerer vi vandtabet i dit distributionsnet. Vores ekspertise bunder i næsten 50 års erfaring, fra mange steder i verden.
Vi skaber forsyningssikkerhed og udvikler metoder til bæredygtig håndtering af vandressourcer.

Kurser

Vi udbyder kurser i brugen af de produkter der indgår i vores sortiment, samt lækagesporing som hverv. På den måde sikrer vi, at I får mest muligt ud af jeres proaktive lækagesporing ude i forsyningen.

Vanddistributionssystemet kan være kompliceret at danne sig et overblik over. Vi yder rådgivning til planlægning af en effektiv strategi til at reducere vandtabet hos forsyninger.

Book et møde med Leif Koch A/S

Book et møde med CFO Jørgen Würtzner Koch eller CTO Kroeze Andersen og få individuel rådgivning og information om, hvordan vi eventuelt hjælper dig.

Eksempelvis kan mødet være online på 30 minutter og foregår på Microsoft Teams.

Kontakt Leif Koch A/S medarbejdere

Du har mulighed for at få kontaktoplysninger på den enkelte ansvarlige medarbejder og Leif Koch A/S

Aktiviteter hos Leif Koch

Grundkursus i lednings- og lækagesøgning
12. - 13. Oktober 2022

To dages kursus med overnatning. Kurset foregår på vores testcenter i Taastrup. Kurset veksler mellem teori og praksis, og vi gennemgår bl.a. metoder til grov- og finlokalisering af lækager og ledningssøgning på forskellige typer rør. I er meget velkommen til at medbringe sine egne instrumenter, ellers kan vores instrumenter også frit benyttes.

Kurset henvender sig specielt til driftsledere, bestyrere og lækageoperatører, som beskæftiger sig med ledelse og planlægning af bæredygtige strategier til effektiv reduktion af vandtab på ledningsnettet. Kurset bliver afholdt i Wales over 3-4 dage…

Efter aftale (kontakt os) - Udvidet kursus i lækagesporing

Grundkurset i lednings- og lækagesøgning er for dig, der er ny i vandværksbranchen, eller dig, som har brug for at få genopfrisket din viden om proaktiv lækagesporing på jordlagte drikkevandsledninger.

Skræddersyede kurser

Ønsker I at fordybe jer i en bestemt lækagesporingsteknik, eller vil I forbedre jeres eksisterende evner?  Så er et specielt tilrettelagt kursus måske noget for dig.  Kurset bliver struktureret efter dine behov og ønsker.

Leif Koch A/S anbefaler

Se vores anbefalinger til kursusforløb her og kontakt os meget gerne med dine eventuelle spørgsmål.

Projekt:

Water Technology Alliance, Californien

Danske løsninger til amerikanske problemer

Californien har det højeste befolkningstal i USA, med godt og vel 39 mio. indbyggere. De sidste par år har de oplevet den værste tørkeperiode i mere end 100 år. Presset er enormt, da vandressourcerne i området svinder ind. Det kræver stabile og effektive løsninger i hele vanddistributionen, at sikre det vand de har. På den baggrund blev den dansk-amerikanske vandalliance skabt Water Technology Alliance (WTA).

Salg af instrumenter

Lækagesporingsinstrumenter – alt til lækagesporing. Lækager er uundgåelige – uanset materiale eller placering af ledningsnettet – og skal lokaliseres så hurtigt som muligt.

Almos Leak

Online lækageovervågning af ledningsnettet. Almos Leak er et softwareprogram, der er udviklet til at behandle data fra loggere installeret på jordlagte vandledninger.

Ydelser rettet imod lækagesporing

Her i Leif Koch A/S tilbyder vi alt fra lækagesporing af vores topprofessionelle lækageoperatører, til salg af moderne instrumenter samt personlig rådgivning og relevant support.

vandspild-ikon.png

Forebyg eller behandl unødigt spild
Lækager er uhensigtsmæssig, da det rene drikkevand siver gennem lækagen og tilbage i undergrunden istedet for ud til forbrugeren, hvilket dræner både miljømæssige og økonomiske ressourcer. Leif Koch A/S overvåger ledningsnettet ved moderne teknologi og dybdegående ekspertise. På den måde nedsættes tiden fra lækagen opstår til den er udbedret og dyrebare ressourcer spares.

Hold dig opdateret

Om kurser, produkter, projekter og mere

Leif Koch - erfaring siden 1974

Leif Koch A/S er en privatejet familievirksomhed, som blev stiftet af Edith og Leif Koch i 1974. Det gør os til Danmarks ældste lækagesporingsfirma, med snart 50 års erfaring.

I firmaets tidlige år var hovedopgaverne lokalisering af lækager på gasledninger, deraf flammen i vores logo. Med det faldende forbrug af gas i 1980’erne og 1990’erne, skete der en omlægning til i dag, hvor fokus ligger på lokalisering af lækager på jordlagte drikkevandsledninger. I 1980 blev sønnen Jørgen Würtzner Koch ansat som hovedansvarlig for virksomhedens vandlækageafdeling. I 1985 indtrådte han i ledelsen som partner med Edith og Leif Koch.