Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

Changchun, Kina

Mega-byen Changchun

I 2015 var Leif Koch A/S en del af samarbejdet mellem Hjørring Vandselskab, Krüger-Veolia, Envidan Water, Grundfos, AVK China og Kamstrup China. Formålet med projektet var at finde en løsning til, hvordan Changchun kunne reducere vandtabet på deres drikkevandsledningsnet samt stabilisere vandforsyningen i byen. 

Forsyningssikkerhed

Der var 8 millioner forbrugere i byen og før projektets begyndelse var lækagetabet på omkring 30 %. De ønskede at få kontrol over ledningsnettet og reducere deres vandtab kraftigt som i led i at sikre en stabil vandforsyning. En del af løsningen til dette, var proaktiv lækagesporing og dermed lokalisering af lækager på jordlagte drikkevandsledninger. Proaktiv lækagesporing og lækagemanagement var med til at sikre mere bæredygtigt og omkostningseffektiv håndtering af vandressourcen i området for fremtiden.

De næste skridt i planlægningen af indsatsen i Changchun er under udvikling.

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.