Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

Forretningsmodel

 

Den trebenede taburet
– vores forretningsmodel

Vi lever af at skabe resultater og er først tilfredse, når forsyningernes vandtab er reduceret. For at tingene spiller, og går op i højere enhed, er det nødvendigt med solidt samarbejde mellem kunden, den ansatte, og virksomheden.

Vi har valgt at bruge en metafor til at visualisere vores forretningsmodel. Nemlig som en trebenet taburet der hviler på tre uundværlige faktorer:

  1. Kunden: I Leif Koch A/S tror vi på at arbejdet afhænger af kunden, forstået på den måde at vores funktion som virksomhed hviler på kundens behov for vores ydelser. Det er klart at kundens incitament til at fortsætte med at benytte sig af vores ydelser, afhænger af dennes oplevelse med ydelsen. Derfor går vi et par ekstra skridt for at sikre dig de bedste resultater og den bedste service.
  2. Kyndige hænder: For at nå vores mål med at nedbringe vandtabet rundt om i verden, er det nødvendigt med kyndige hænder der kan varetage arbejdet. Vi tror på at kyndige hænder arbejder bedst når de er tilfredse med deres vilkår og stolte af det arbejder de udfører. Derfor sørger vi for at opretholde en regelmæssig, personlig kontakt mellem husets administration og dets ansatte. På den måde sikrer vi de bedste vilkår for vores medarbejdere, hvilket sikrer at arbejdet vi udfører bliver af så høj en kvalitet som muligt.
  3. Virksomheden: Vi har et formål der hedder at nedbringe vandtab verden rundt. Men i midten af vores miljøbevidsthed er vi 100% klar over hvad det vil sige at være en SMV (små eller mellemstore virksomheder) i forretningsverdenen. For at kunne opfylde vores målsætning er vi for det første nødt til at tilbyde ydelser der er attraktive for vores kunder, samt have mandskab med kyndige hænder der kan udføre arbejdet. På den måde sikrer vi at virksomheden kan fortsætte med at være en station for udvikling og effektivisering af metoder og løsninger til unødigt vandtab – til gavn for kunden, den ansatte, og miljøet.

Til at nå vores mål om sikring af vandressourcer gennem bæredygtige, innovative løsninger, er det alfa og omega, at alle involverede parter er tilfredse med det arbejde vi udfører. Vi sørger derfor altid for at have taburetens tre bærende ben for øje, hver gang vi indgår i forretning, og er på den måde med til at sikre holdbare forbindelser og fornuftig handel.

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.