Måleenheder

Her finder du forskellige måleenheder. Bl.a. ultralyd flow- og niveaumålere som er beregnet til åbne kanaler, kloaker, tanke og bassiner, hvor man ønsker at overvåge vandstand eller lignende.

Vi har også ultralydsmålere til flowmålinger på råvand- og drikkevandsledninger. Instrumentet måler gennem rørvæggen, hvilket unødvendiggør adskillige boringer på ledningen.