Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

Rajkot, Indien

Vand i hanerne få timer om dagen i Rajkot


I 2013 deltog Leif Koch A/S i et pilotprojekt i Rajkot, Indien i samarbejde med DHI og Grundfos. Målet var at forbedre og stabilisere vandforsyningen til forbrugerne i området. I Rajkot er drikkevand en sparsom ressource og det kræver en effektiv og målrettet indsats at forbedre vanddistributionen. Forbrugerne i området havde kun tilgængeligt vand i hanerne få timer om dagen, grundet vandmangel og ringe vandhåndtering.

 

Leif Koch A/S var ansvarlig for at udføre proaktiv lækagesporing på ledningsnettet.

Dette arbejde inkluderede inspektion af husinstallationer som vandmålere, ventiler, automatiske lukkemekanismer på ledningsnettet, vandtanke ved husene og vandmålere i rørene. Udover det praktiske inspektionsarbejde, stod Leif Koch A/S’ erfarne lækageoperatører for undervisning og træning af medarbejdere ved det lokale vandværk, som fortsætter arbejdet efter projektets afslutning.

Konklusionen ved projektets afslutning var at, det totale vandforbrug i området kunne mindskes kraftigt udelukkende som et resultat af udførelsen af en effektiv indsats af proaktiv lækagesporing, og efterfølgende udbedring af lækager på ledningsnettet. I løbet af den praktiske inspektion fandt lækageoperatøren 7 skjulte lækager.

Resultatet af det samlede arbejde i Rajkot viste en succesfuld stor reduktion af vandtabet på lendningsnettet, NRW.

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.