Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

SmartBall, Danmark

Inspektion af lange drikkevandsledninger med SmartBall

Ind til København er der fire store hovedledninger som sikrer stabil drikkevandstilførsel til hovedstaden. Det er vigtigt at disse lange drikkevandsledninger ikke svigter. Tilstanden for dem er dog svær undersøgbar, og man kan ikke uden videre inspicere dem som man kan med andre ledningstyper, hvilket er magtpåliggende for HOFOR til at kunne sikrer stabil forsyning af rent drikkevand til deres 1.2 mio. forbrugere. Ved intelligent planlægning og kontrol af ledningsnettet, undgår man tidskrævende, omkostningsrigt og forstyrrende arbejde i byerne. Det er her SmartBall’en kommer ind i billedet.

 

 

I efteråret 2015 blev det første undersøgelsesprojekt med SmartBall inspektioner sat i gang i Danmark.

Den er specielt velegnet til inspektion af lange drikkevandsledninger, og lokaliserer lækager på alle typer ledningsmaterialer, giver tilstandsrapport på store lækager umiddelbart efter gennemgang, efterfølgende analyse lokaliserer mindre lækager, samt estimering af anormaliteter ved magnetfeltanalyse – korrosion og bøjninger (OBS!- kun på metalrør).

 

Planlægnings- og praktiske erfaringer

Efter første inspektion på lange ledninger er vores erfaring sammen med HOFOR følgende:

  • Forberedelse er alfa og omega
  • Kend ledningsnettet – og lær det bedre at kende
  • God kontrol med lange hovedledninger
  • Lokalisér lækager på svært undersøgelsesbare strækninger

Nedbringelse af vandtabet er en økonomisk besparelse
Leif Koch A/S er den danske forhandler af SmartBall, kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.