Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

Sporgasundersøgelse

Produkter til sporgasundersøgelse. Produkterne bruges i forbindelse med lækagesporing på jordlagte ledninger og skjulte rørsystemer. Rørsystemet fyldes med ufarligt sporgas, der siver ud gennem eventuelle lækager. Herpå afsøges området over rørsystemet med sonde. En Sporgasdetektor registrerer da sporgasen og giver udslag. En detektor er ideel til lækagesporing på centralvarmeanlæg.

Kontakt os nu for at få hjælp til lækagesporring på dine drikkevandsledninger

Find en medarbejder der kan hjælpe dig videre

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.