Sporgasundersøgelse

Produkter til sporgasundersøgelse.

Produkterne bruges i forbindelse med lækagesporing på jordlagte ledninger og skjulte rørsystemer. Rørsystemet fyldes med ufarligt sporgas, der siver ud gennem eventuelle lækager.

Herpå afsøges området over rørsystemet med sonde. En Sporgasdetektor registrerer da sporgasen og giver udslag.

En detektor er ideel til lækagesporing på centralvarmeanlæg.