Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

Taipei, Taiwan

Kompleks bystruktur i Taipei – 13 lækager lokaliseret

I 2014 blev pilot projektet i Taiwan afviklet, og bestod af et samarbejde mellem Leif Koch A/S, DHI, Ramböll og det danske Udenrigsministerium, Eksportrådet. Vandforsyningen Tawian Water havde et ønske om at reducere vandtabet på drikkevandsledningsnettet.

Et testområdet blev udvalgt på Chijin Island, Taipei, hvor et kvalificeret team af lækageoperatører og ingeniører arbejdede. Leif Koch A/S var ansvarlig for undervisning og træning af lokale medarbejdere fra Taiwan Water, i præcis lokalisering af lækager på ledningsnettet ved brug af lækage- og ledningssøgningsinstrumenter.

På blot én uge lokaliserede Leif Koch A/S’ lækageoperatør 13 lækager, sammen med de lokale. Det resulterede i en stor reduktion af vandtabet på ledningsnettet, i kraft af effektiv udbedring af lækagerne.

 

Målet for samarbejdet, Taiwan Water Strategic Sales Alliance (SSA) var at realisere økonomisk diplomati gennem projektets partnere i den danske vandbranche, ledet af det danske Udenrigsministerium, Eksportrådet, en dansk vandforsyning, samt ekspertise og know-how fra den private sektor.

Formålet var at skabe grobund for en tæt dialog og fremtidigt samarbejde med Taiwan Environmental Protection Administration (EPA) igennem deltagelse i “Taiwan Denmark Workshop for Environment and Water Resources”. Workshoppen var skræddersyet til at fremvise den danske vandbranches ekspertise, samt at fremme kontinuerlig systematisk eksport inden for tre specifikke områder: non revenue water (NRW), kortlægning af grundvandsressourcer, samt håndtering af ekstremvejrshændelser, specielt skybryd i urbane områder.

Pilotprojektet var en succes og samarbejdet eksistere stadig.

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.