Water Technology Alliance, Californien

Danske løsninger til amerikanske problemer

Californien har det højeste befolkningstal i USA, med godt og vel 39 mio. indbyggere. De sidste fire år har de oplevet den værste tørkeperiode i mere end 100 år. Presset er enormt, da vandressourcerne i området svinder ind. Det kræver stabile og effektive løsninger i hele vanddistributionen, at sikre det vand de har. På den baggrund blev den dansk-amerikanske vandalliance skabt Water Technology Alliance (WTA), og samarbejdet er bundet i en toårig kontrakt. Formålet med alliancen er, at sikre vanddistributionen i Californien med danske løsninger i vandteknologi.

I forbindelse med Vandets Dag d. 22. marts 2016, blev WTA inviteret til det Hvide Hus, som de eneste ikke-amerikanske. Præsentationens omdrejningspunkt LEGO-modellen “Waterville”, som illustrerer den samlede løsning som den danske vandbranche kan tilbyde til at skabe en bæredygtig og stabil drikkevandsforsyning. Modellen turnerer rundt på messer indlands og udlands.

WTA består af

Grundfos, Danfoss, Aarhus Vand, HOFOR, Ramböll, Kamstrup, Applied Biomimetics, DHI, Smith Innovation, SkyTem og Leif Koch A/S.