Døgntelefon: 7020 9510 l Kontor: 7023 9898

LEAKman, Danmark

Globalt vandtab – Danske løsninger med LEAKman

LEAKman projektet har til formål at demonstrere danske løsninger til at reducere tab af rent drikkevand, samt at bane vej for ny dansk vandteknologi.

LEAKman er et fyrtårnsprojekt under MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som blev tildelt i efteråret 2015 med et budget på 43 millioner DKK. Projektet samler de største indenfor branchen af dansk vandteknologi og ekspertise og inkluderer foruden Leif Koch A/S, Niras, Grundfos, AVK, Kamstrup, DTU, Nordvand, HOFOR og Shcneider Electric.

Unikt dansk partnerskab kæmper mod globale vandtab

Lækageniveauet i danske drikkevandsdistributionssystem er blandt de laveste på verdensplan, med et gennemsnitligt tab i forsyningerne på under 10 %. Det lave vandtab på ledningsnettet i Danmark er primært et resultat af en langsigtet strategi for etablering af rehabiliteirngsprocesser, godt håndværk og præcise målinger for vandproduktion og -forbrug. Det tilsammen med politiske initiativer, samt en vandforbrugskultur uden korruption, har resulteret at vi i Danmark har så lavt et vandtab.

LEAKman projektet arbejder for at skabe retningslinjer til at udvælge egnede instrumenter og teknikker, som kan implementeres hos vandforsyninger verden over. Dermed kan man reducere vandtabet til landets specifikke målsætning, og sikre en stabil vandforsyning. Dette inkluderer flere vitale aspekter som økonomiske analyser af gevinst ved reduktion af vandtab, at vælge passende nøgletal og kriterier for succes, samt overvågning af effekten forskellige lækagemanagement løsninger for at udvælge den mest effektive form til implementering af platform mellem systemerne.

Danmark har know-how

Danmark har et stort know-how og nogle af de bedste højteknologiske løsninger til at reducere vandtabet på ledningsnettet.

To stor-skala demonstrations faciliteter bliver anlagt hos to store danske forsyninger HOFOR og Nordvand. Demonstrations faciliteterne består af state-of-the-art instrumenter og teknikker til at sikre valid og effektiv test af lækageniveauet. Dette ligger til grund for optimering af løsninger i lækagemanagement, med målet at reducere lækagetabet til 4-6 %, samt sikre at dette niveau fremover ikke overskrider dette niveau. Fremgangsmåden for projektet følger IWA (International Water Association) skik og retningslinjer, for alle fire søjler af lækagermanagement

Implementeringen af demonstrationsfaciliteterne inkluderer installering og brug af intelligente ventiler, pumper, lækagestøjsloggere, intelligente målere og inspektioner, SCADA, online hydrualisk modellering, GIS og et holistisk ledelses og informations system konfigureret for automatiske beregninger og rapportering af udvalgte succeskriterier og nøgletal. På trods af at flere af disse teknikker allerede anvendes i vandbranchen i dag, så er de ofte installereret seperat med ingen eller lille ineffektiv sammenspil mellem komponenterne. En konsekvens af dette er at det fulde potentiale af systemet endnu ikke nået.

En vigtig pointe i implementering er at etablere sømløse og generiske grænseflader mellem alle komponenterne, for at optimere værdien af de individuelle systemer ved kombinering med andre systemer. Disse stor-skala demonstrationsfaciliteter vil give en unik legeplads af muligheder for praktiske analyser og undersøgelser af effekter og ændringer opnået ved implementering og kombinationen af teknologier. Ved at implementere standardiserede brugerflader i fremtidige installationer og systemer, vil det i installeringsomkostningerne falde, samtidig med at tiden hvormed komponenterne installeres, vil falde.

Kontakt Leif Koch A/S

Udfyld formularen nedenunder, og du hører fra os snarest.

se vores opdaterede

Kursusplan

Vi har mange spændende kurser i kalenderen for 2024. Få viden og indsigt i reduktion af vandspild.